Als pedagogisch manager heb je een gevarieerde job met veel verantwoordelijkheid en werk je mee aan een inspirerend maatschappelijk doel in een ondernemende werkomgeving.

Over Debateville

Debateville is een groeiende social start-up die jongeren emancipeert om hun stem te vinden in de samenleving van vandaag en morgen. 

Tijdens meeslepende debatateliers leren tieners in de grootstad een argumentatie opbouwen, zich inleven in het standpunt van een ander of een bewogen speech geven. Op deze manier versterken ze hun taal-en communicatievaardigheden, leren ze kritisch en genuanceerd denken en vergroten ze hun kennis van en betrokkenheid met de samenleving. 

We geloven dat Belgische tieners hier nood aan hebben want we leven nog steeds in één van de meest ongelijke onderwijssystemen van de OESO. Daarnaast is het in een meer polariserende wereld des te belangrijk om kritisch te denken en zelfstandig een mening te vormen.

Onze ateliers worden geleid door getalenteerde vrijwilligers, de mentoren. Elke week komen zij met meer dan 130 jongeren na de schooluren naar de Debateville hubs in verschillende Brusselse wijken. 

Jouw taken en verantwoordelijkheden

Een ambitieuze en coherente pedagogische visie

Als pedagogisch manager teken je samen met de directie de pedagogische visie van Debateville uit en bewaak je de pedagogische kwaliteit. 

 • Je definieert de pedagogische principes en doelstellingen van het programma op basis van onderzoek en de missie van Debateville
 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van het pedagogisch beleid binnen het core team en mentor team
 • Je definieert samen met de impact monitoring manager succesindicatoren en gebruikt deze om de pedagogische kwaliteit over de hele organisatie te waarborgen

Een educatief uitdagend curriculum en lesprogramma

Je ontwerpt het curriculum en de lesprogramma’s voor alle jongeren in het programma en bouwt hierbij voort op het reeds bestaande lesmateriaal

 • Je ontwerpt het curriculum voor de komende schooljaren
 • Je ontwerpt de lesprogramma’s voor de wekelijkse debatateliers en doet hierbij inspiratie op om nieuwe werkvormen en lesmodules te introduceren in het reeds bestaande programma
 • Je gebruikt de feedback van mentoren en jongeren om het programma voortdurend te verbeteren en bij te sturen
 • Je houdt de pedagogische database bij met lesmodules en werkvormen

Een hoogstaand opleidingsprogramma voor mentoren

Je zorgt ervoor dat de mentoren alle pedagogische vaardigheden opbouwen om het potentieel in elke jongere naar boven te halen

 • Je ontwerpt het pedagogische luik van het opleidingsprogramma voor de mentoren 
 • Je geeft regelmatig opleiding aan de mentoren en leidt intervisies rond pedagogische thema’s zoals klasmanagement
 • Je ondersteunt de hub manager en mentor manager in het uittekenen van een coachingstraject voor de mentoren

Een supermentor op het terrein

Je bent een vaste waarde op het terrein om de uitvoering van het pedagogisch beleid te overzien

 • Je ondersteunt en coacht de mentoren op het terrein
 • Je toetst de feedback van mentoren en jongeren bij de bevragingen aan jouw ervaringen op het terrein
 • Je staat paraat om bij last-minute afwezigheid van een mentor in te vallen

Jouw kwaliteiten en vaardigheden

 • Je bent bewogen door gelijke kansen en talentontwikkeling en wil je verbonden voelen met geëngageerde jonge mensen in de samenleving.
 • Je hebt minstens drie jaar pedagogische ervaring, zoals ervaring in het werken met jongeren, het uitwerken van lesprogramma’s en/of het geven van opleidingen
 • Je kan op een opbouwende en positieve manier discipline handhaven en jongeren enthousiasmeren 
 • Je bent flexibel en stressbestendig: je laat je niet afschrikken door de uitdagingen van het terrein
 • Je hebt goede people skills en bent een sterke communicator.
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en durft initiatief nemen.
 • Je bent alert voor risico’s en uitdagingen en neemt snel initiatief om hier doelgerichte en concrete oplossingen voor te formuleren
 • Je bent beschikbaar op de momenten waarop onze ateliers doorgaan na de schooluren.
 • Idealiter ben je beschikbaar om op te starten tussen juni en juli

Wat biedt Debateville jou?

 • Je werkt in een ondernemende en professionele start-up omgeving aan een inspirerend maatschappelijk doel. 
 • Een gevarieerde job met veel verantwoordelijkheid & autonomie 
 • Je maakt deel uit van een zelfsturend team dat samenwerking voorop stelt en jou ondersteunt in je rol
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (of aan 80% met een vrije dag op vrijdag als je dat wenst) met aantrekkelijke voorwaarden zoals maaltijdcheques, telewerk vergoeding, 6 extralegale verlofdagen, …
 • Een kantoor in het prachtige Impact House vlakbij metro Kunst-Wet en telewerk op woensdag, donderdag en vrijdag
 • 4 betaalde opleidingsdagen per jaar met aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling