Over debateville

Debateville is een social start-up en innovatief debatprogramma waar jongeren hun stem leren vinden in de samenleving van vandaag en morgen. Tijdens motiverende debat-en spreekvaardigheidsateliers leren tieners in een grootstedelijke context een argumentatie opbouwen, zich inleven in het standpunt van een ander of een bewogen speech geven voor hun medeleerlingen. Op deze manier ontwikkelen ze de kennis, vaardigheden en attitudes om hun maximaal potentieel te bereiken. Elke tiener heeft het immers in zich om zo overtuigend te zijn als Obama, zo inspirerend als Malala of zo eloquent als Stromae.

We geloven dat Belgische tieners hier nood aan hebben want we leven helaas nog steeds in één van de meest ongelijke onderwijssystemen van alle OESO landen. Daarnaast is het in een meer polariserende wereld des te belangrijk om kritisch te denken en zelfstandig een mening te vormen.

Elke week komen meer dan 80 jongeren naar de Debateville antennes in verschillende Brusselse wijken. Onze debatateliers worden geleid door mentoren: getalenteerde studenten hoger onderwijs en young professionals. Naast de naschoolse debatateliers in Brussel, organiseert Debateville ook workshops voor scholen en jeugdwerkorganisaties.

Jouw taken en verantwoordelijkheden

Je bent verantwoordelijk voor het succes van het mentorprogramma en hebt de leiding over een aantal antennes in het naschools programma van Debateville.

Dit houdt onder meer in:

De verantwoordelijkheid over het mentorprogramma:

 • De praktische uitwerking en coördinatie van een impactvol rekruterings-, selectie- en opvolgingstraject van alle mentoren bij Debateville. Hieronder valt o.a. het uittekenen van een projectplanning, het organiseren en voeren van selectiegesprekken met kandidaat-mentoren, het onderhouden van een enthousiasmerende en heldere communicatie met de kandidaten en huidige mentoren en het aansturen van de collega’s betrokken bij het mentorprogramma.
 • De samenwerking met de verschillende partnerorganisaties van het mentorprogramma.

De verantwoordelijkheid over de antennes in het naschools programma:

 • Je plant en coördineert de naschoolse ateliers van jouw antennes.
 • Je ontwerpt doelgericht, leuk en verrijkend lesmateriaal op maat van onze jongeren. Je baseert je hiervoor op het curriculum en de uitgebreide lesdatabank van Debateville maar ontwerpt ook volledig nieuwe lessen.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de jongeren en ouders van jouw antennes.
 • Je bent verantwoordelijk voor de samenwerking met de verschillende partnerorganisaties van jouw antennes zoals scholen, jeugdwerkpartners en institutionele partners.
 • Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en impactmeting van jouw antennes.
 • Je bent gedurende één jaar zelf mentor voor een van de naschoolse groepjes.

De verantwoordelijkheid over specifieke projecten binnen het naschools programma:

 • Je zorgt ervoor dat jongeren en hun ouders zich vlekkeloos kunnen inschrijven voor ons naschools programma en leidt de inschrijvingen en opstart van het schooljaar in goede banen.
 • Je bedenkt samen met je collega interessante uitstapjes en een onvergetelijk slotmoment voor alle jongeren en stakeholders. Je coördineert ook de uitvoering hiervan.
 • Je ontwikkelt een visie rond ouderbetrokkenheid met aandacht voor de praktische uitwerking hiervan.

Jouw kwaliteiten en vaardigheden

 • Je deelt de visie van Debateville en wil graag onze jongeren op weg helpen naar een beloftevolle toekomst.
 • Je bent Nederlandstalig en hebt een goede beheersing van het Frans en Engels.
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs.
 • Je hebt een sterke werkethiek, bent stressbestendig en flexibel bij verandering: je weet een veelvoud van taken te managen en laat je niet ontmoedigen.
 • Je kan plannen en anticiperen, prioritaire taken bepalen en het onderscheid maken tussen wat essentieel en wat onbelangrijk is.
 • Je hebt aandacht voor structuur en processen en werkt op een efficiënte manier die toelaat om makkelijk met anderen samen te werken.
 • Je hebt het nodige inlevingsvermogen en de maturiteit om goede relaties uit te bouwen met alle stakeholders zoals ouders en brede school coördinatoren. Je communiceert op een vastberaden, diplomatische  en resultaatgerichte manier.
 • Je leert graag bij en staat open voor feedback.
 • Je hebt een sterke affiniteit met de leefwereld van jongeren of je bent bereid je hierin te verdiepen. Ervaring in jeugdwerk is een plus.

Wat biedt Debateville jou?

 • Je werkt in een ondernemende en professionele start-up omgeving aan een inspirerend maatschappelijk doel.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Toegang tot verschillende workshops en opleidingen verzorgd door Be education en andere partners van Debateville.
 • Je werkt halftijds vanuit ons prachtig kantoor in Impact House op maandag, dinsdag en vrijdag, halftijds van thuis uit.
 • Je krijgt begeleiding en ondersteuning van een dynamisch, professioneel en leuk team met het hart op de juiste plaats.
 • Open en transparante communicatie gericht op continue feedback om je eigen potentieel te ontwikkelen.
 • Een werkomgeving gebaseerd op vertrouwen, autonomie en inbreng van eigen ideeën