81 werkt harder voor school
90 kan beter om met andere meningen
96 heeft meer zelfvertrouwen om meningen over de actualiteit en de politiek te formuleren.
19 verbetert hun luister- en spreekvaardigheid. En dat op een jaar tijd.

Ook andere onderzoeken bewijzen het effect van debatonderwijs. De Universiteit van Vermont bundelde alle wetenschappelijke evidentie in het rapport ‘Debating the evidence’:

Putting words into actions

Sinds het schooljaar 2020-2021 van start ging, nemen wekelijks meer dan 80 tieners deel aan onze naschoolse ateliers. Dat zijn dubbel zoveel leerlingen dan in het schooljaar voordien, het jaar waarin Debateville werd opgericht. Ook op het gebied van workshops en samenwerkingen zijn we in aantal gestegen. De cijfers hieronder geven je een overzicht van onze groei: 

Naschools programma: too cool for school

De aanwezigheidsgraad is in de periode van 2020 – 2021 gezakt mede door quarantaines.

Workshops voor scholen en organisaties: debatelabs

Naast het naschools programma ondersteunt Debateville ook leerlingen, leerkrachten en jeugdwerkers met workshops op maat. Sinds de oprichting deelden we onze visie en methodologie tijdens meer dan 15 workshops en gastcolleges. In totaal werken we samen met meer dan 20 lagere, secundaire en hogescholen.

Zomerateliers

Een paar maanden na onze oprichting brak een ongeziene mondiale gezondheidscrisis uit. Om een antwoord te bieden op de leerachterstand van kinderen naar aanleiding van de lockdown, organiseerde Debateville virtuele wekelijkse ateliers en lanceerden we in no time een educatief uitdagend zomerprogramma voor de meest kwetsbare leerlingen.

6 verschillende zomerstages in Brussel
80 tieners namen deel
68 educatief uitdagende debatateliers
Op een schaal van 0 tot 10 zijn jongeren na een zomerstage Debateville het zo eens met volgende stellingen:

Mentorprogramma

Sinds het ontstaan van Debateville engageerden 25 mentoren zich al voor de Brusselse tieners.

Op een schaal van 0 tot 10 zijn mentoren na een zomerschool Debateville het zo eens met volgende stellingen:

Advocacy

Via Debateville laten jongeren hun stem horen. De standpunten van onze tieners zijn zo overtuigend dat die het afgelopen jaar meermaals in de pers en op beleidsplatformen zoals die van de Brusselse jeugdraad of het Kinderrechtencommissariaat werden gedeeld. Benieuwd naar hoe die standpunten luiden? Op naar de ‘in de pers’-pagina