91 voelt zich meer zelfzeker en minder verlegen
92 kan nu met meer respect reageren op argumenten of ideeën van anderen
94 weet nu beter wat zijn mening is en kan ook beter zelf argumenten verzinnen
94 kan zijn ideeën makkelijker bijsturen wanneer overtuigd door goede argumenten

Ook andere onderzoeken bewijzen het effect van debatonderwijs. De Universiteit van Vermont bundelde alle wetenschappelijke evidentie in het rapport ‘Debating the evidence’:

Putting words into actions

Naschools programma: too cool for school

Sinds het schooljaar 2022-23 van start ging, nemen wekelijks meer dan 180 tieners deel aan onze naschoolse ateliers. Dat zijn bijna vijf keer zoveel leerlingen als bij de start van Debateville.

Op een schaal van 0 tot 10, schatten mentoren de groei van de deelnemende jongeren als volgt in:

Mentorprogramma

Dit schooljaar engageren 52 mentoren zich voor Brusselse tieners.

Op een schaal van 0 tot 10, zijn de mentoren het in deze mate eens met volgende stellingen:

Workshops voor scholen en organisaties: debatelabs

Een paar maanden na onze oprichting brak een ongeziene mondiale gezondheidscrisis uit. Om een antwoord te bieden op de leerachterstand van kinderen naar aanleiding van de lockdown, deelden we tijdens de coronacrisis onze visie en methodologie in de vorm van workshops op scholen en hogescholen. Tegenwoordig organiseren we introductieworkshops debat voor de derde graad lager onderwijs. Meer weten hierover? Check onze pagina voor scholen.

Zomerateliers

Om diezelfde reden organiseerden we in de zomer van 2020 in no time een educatief uitdagend zomerprogramma voor de meest kwetsbare leerlingen. Dit bleek zo'n succes dat de zomerscholen van Debateville een blijver werden: ook in 2021 organiseerden we samen met Teach for Belgium, Piazza en Onderwijscentrum Brussel zomerateliers.

9 Zomerstages in Brussel en Antwerpen
135 tieners namen deel
106 educatief uitdagende debatateliers
Op een schaal van 0 tot 10 zijn jongeren na een zomerstage Debateville het zo eens met volgende stellingen:

Advocacy

Via Debateville laten jongeren hun stem horen. De standpunten van onze tieners zijn zo overtuigend dat die het afgelopen jaar meermaals in de pers en op beleidsplatformen zoals die van de Brusselse jeugdraad of het Kinderrechtencommissariaat werden gedeeld. Benieuwd naar hoe die standpunten luiden? Op naar de ‘in de pers’-pagina