Mondig maakt machtig

Onze missie? De sociale mobiliteit en cohesie bevorderen door jongeren essentiële vaardigheden bij te brengen via debat. Dankzij een motiverend en veelzijdig spreekvaardigheidsprogramma ontwikkelen tieners vanaf 10 jaar de vaardigheden en vooral de mindset om hun woorden kracht bij te zetten. Zelfvertrouwen, een vloeiende taalvaardigheid en een kritische blik zorgen ervoor dat zij hun maximaal potentieel bereiken.

Cijfers zeggen meer dan woorden

210 tieners tussen de 10 en 14 jaar
6 Regio's
54 mentoren
89 Aanwezigheid in de naschoolse ateliers

Your talent. Your future.

Bijna nergens zo hard als in België bepaalt de socio-economische achtergrond van leerlingen de kwaliteit van hun leerprestaties (PISA studies 2018). In het Nederlandstalig Brussels onderwijs verlaat maar liefst een kwart van de scholieren de schoolbanken zonder diploma. Kortom, de geboorteplaats van jongeren is nog altijd beslissend voor hun slaagkansen. Zowel in het onderwijs als daarbuiten. 

Bij Debateville willen we dat patroon ombuigen. Via innovatief debatonderwijs geven we onze tieners de vaardigheden, de kennis en de attitudes die ze nodig hebben om tot verantwoordelijke en betrokken burgers op te groeien. Sterker nog: we streven naar een wereld waar niet de achtergrond van jongeren hun pad bepaalt, maar waar hun talenten en aspiraties de bovenhand krijgen. 

Onze drijfveren

Debateville neemt het op tegen de ongelijke kansen binnen ons onderwijs en onze samenleving. Concreet willen we de volgende doelstellingen verwezenlijken:

 1. Sociale cohesie en mobiliteit bevorderen
  In een diverse groep heb je de rijkste dialoog en stof voor interessante debatten. Daarom brengen we jongeren met diverse socio-economische, culturele en religieuze achtergronden bij elkaar. Zo dagen we de jongeren uit om buiten hun school- of wijkbubbel te treden en bevorderen we de sociale cohesie in onze gemeenschap.

 2. Taal- en communicatievaardigheden versterken
  Taal is de motor van onze gedachten. Het is dé hefboom naar een diploma, zinvol werk en zelfontplooiing. Toch haalt 20% van de Vlaamse leerlingen het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Door tieners al van jongs af aan de kans te geven hun Nederlands na de schooluren te verbeteren, wil Debateville daar verandering in brengen. Want investeren in hun taalontwikkeling is investeren in hun toekomst.

 3. Kritisch denkvermogen, sociale vaardigheden en zelfvertrouwen verbeteren
  Uit meerdere studies blijkt dat jongeren fake news moeilijk herkennen. Vlaamse tieners zijn daarnaast minder tolerant tegenover migranten en etnische groepen dan het Europese gemiddelde. Net daarom is kritisch denken een van onze pedagogische doelstellingen. Tijdens onze ateliers leren jongeren feit van mening onderscheiden en doordacht omgaan met bronnen. Daarnaast leren ze ook samenwerken of zich inleven in het standpunt van de ander. Dat vergroot de empathie en het wederzijds respect. Een standpunt durven innemen krikt ook het zelfvertrouwen op. Het is de uitgelezen kans om eigen waarden en opvattingen te ontwikkelen. Dankzij onderzoek weten we dat dit de leercurve van jongeren alleen maar kan doen toenemen.

 4. Kennis van en betrokkenheid met de samenleving vergroten
  Van de beste superheldenfilm tot uitsluiting op school en het klimaat, bij Debateville komen alle onderwerpen aan bod. Zo worden de jongeren meer betrokken bij de samenleving. Ze gaan oplossingsgericht om met tegenstrijdige belangen, maar erkennen evengoed het recht op een persoonlijke opvatting. Ook compromissen sluiten en hun mening bijsturen behoren tot het leerproces.

Het team

Raad van Bestuur

Sophie Buysse

Stijn Christiaens

Lionel Frankfort

Adviesraad

Benjamin Van Bunderen Robberechts

Heidi De Pauw

Fritz Schiltz

Ange-Raissa Uzanziga

Marily Van Nevel

Audrey Hanard

Sven Moens

Fatima Yassir

Lieven Miguel

Haris Shabir

In de kijker