Als hub manager voor onze Brusselse hubs heb je een gevarieerde job met veel verantwoordelijkheid en werk je mee aan een inspirerend maatschappelijk doel in een ondernemende werkomgeving.

Over Debateville

Debateville is een groeiende social start-up die jongeren emancipeert om hun stem te vinden in de samenleving van vandaag en morgen.

Tijdens meeslepende debatateliers leren tieners in de grootstad een argumentatie opbouwen, zich inleven in het standpunt van een ander of een bewogen speech geven. Op deze manier versterken ze hun taal- en communicatievaardigheden, leren ze kritisch en genuanceerd denken en vergroten ze hun kennis van en betrokkenheid met de samenleving.

We geloven dat Belgische tieners hier nood aan hebben, want we leven nog steeds in één van de meest ongelijke onderwijssystemen van de OESO. Daarnaast is het in een meer polariserende wereld des te belangrijk om kritisch te denken en zelfstandig een mening te vormen.

Onze ateliers worden geleid door getalenteerde vrijwilligers, de mentoren. Elke week komen zij met meer dan 230 jongeren na de schooluren naar de Debateville hubs in verschillende wijken in Brussel en Vilvoorde

Jouw verantwoordelijkheden

Pedagogisch management en ondersteunen van de mentoren op het terrein

Je zorgt ervoor dat de ateliers kunnen doorgaan in een positieve sfeer die gericht is op leren. Zo halen de jongeren het meeste uit hun traject bij Debateville. Je bent daarnaast ook verantwoordelijk voor het motiveren en ondersteunen van de mentoren van jouw hub. Zij zijn de spil van onze organisatie en zorgen er elke week opnieuw voor dat de jongeren steeds het beste van zichzelf kunnen geven.

 • Je voert selectiegesprekken met kandidaat-mentoren. Je kan op een bevlogen manier vertellen over het programma en stelt de kandidaat op zijn gemak, maar kan ook kritisch bevragen of ze de geschikte kandidaat zijn om mentor te worden.
 • Je bent het aanspreekpunt van de mentoren in jouw hub. Je geeft bijvoorbeeld praktische informatie door of volgt afwezigheden en vervangingen op.
 • Je staat in voor de opleiding en coaching van mentoren op het terrein. Je geeft de eerste ateliers waarbij mentoren jou kunnen observeren en waarna ze gradueel het roer overnemen. Je geeft hen gerichte feedback en motiveert hen in hun rol. Ook na de opstart ga je langs wanneer nodig om de mentoren verder te coachen en ondersteunen.
 • Je bent beschikbaar voor mentoren, ouders maar vooral ook kinderen bij bepaalde spanningen of gedragsproblemen en zorgt samen met de pedagogisch manager voor een gerichte aanpak.
 • Je bent regelmatig aanwezig tijdens de ateliers bijvoorbeeld om in te springen als reservementor of om het toonmoment in goede banen te leiden

Verantwoordelijke partnerschappen, logistiek & werving

 • Je bent het aanspreekpunt van de belangrijkste partners van jouw hub zoals de leerkrachten, directies, bredeschoolcoördinatoren en locatiepartners. Je zorgt voor een duurzame en vlotte samenwerking en wisselt kennis en ervaring uit tijdens overlegmomenten.
 • De werving van jongeren gebeurt via leuke workshops in de klas. Tussen april en september coördineer en geef jij de verschillende workshops aan leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar in de partnerscholen verbonden aan jouw hub.
 • Je bedenkt en coördineert andere inschrijfacties om kinderen in te schrijven.
 • Je volgt de inschrijvingen van de jongeren op en maakt een planning om hen te verdelen over de verschillende ateliers
 • Je zorgt dat alles op vlak van logistiek, materiaal en infrastructuur in orde is. Je gaat indien nodig ook op zoek naar nieuwe locaties en partners. 

Aanspreekpunt van ouders en kinderen

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de ouders en jongeren in jouw hub en betrekt hen maximaal bij het programma

 • Je informeert jongeren en hun ouders op wekelijkse basis over het programma.
 • Je volgt de aanwezigheden op en bent regelmatig in contact met de ouders en kinderen.
 • Je houdt alle relevante informatie bij in ons datamonitoringsysteem.

Jouw kwaliteiten en vaardigheden

 • Je bent bewogen door gelijke kansen en talentontwikkeling en wil je verbonden voelen met geëngageerde jonge mensen in de samenleving.
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en wil graag concrete resultaten boeken.
 • Je bent doortastend en hebt een proactieve houding. Je aarzelt bijvoorbeeld niet om jouw partners of ouders te bellen of een gesprek in te plannen wanneer het nodig is.
 • Je hebt goede people skills en bent een sterke communicator.
 • Je bent nauwkeurig en kan goed organiseren en plannen.
 • Je bent alert voor risico’s en uitdagingen en neemt snel initiatief om hier doelgerichte en concrete oplossingen voor te formuleren.
 • Je bent flexibel en stressbestendig: je laat je niet afschrikken door een variëteit aan snel veranderende taken.
 • Je spreekt en schrijft vlot Frans.
 • Je bent beschikbaar op de momenten waarop onze ateliers doorgaan na de schooluren.

Wat biedt Debateville jou?

 • Je werkt in een ondernemende en professionele start-up omgeving aan een inspirerend maatschappelijk doel.
 • Een gevarieerde job met veel verantwoordelijkheid & autonomie.
 • Je maakt deel uit van een zelfsturend team dat samenwerking voorop stelt en jou ondersteunt in je rol.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (of aan 80% met een vrije dag op vrijdag als je dat wenst) met aantrekkelijke voorwaarden zoals maaltijdcheques, telewerk vergoeding, 6 extralegale verlofdagen, …
 • Een kantoor in het mooie Impact House vlakbij metro Kunst-Wet en telewerk op woensdag, donderdag en vrijdag.
 • 4 betaalde opleidingsdagen per jaar met aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling.