Zomerateliers 2020

2020 werd door de coronacrisis een jaar om nooit te vergeten. Om de leerachterstand te beperken die veel kinderen opliepen tijdens de lockdowns en het afstandsleren, bokste Debateville op een maand tijd een educatief uitdagend zomerprogramma in elkaar. Samen met verschillende scholen, de VGC en studentenorganisatie MUN Society Belgium lanceerde Debateville zes verschillende debatstages in Brussel.

Meer dan 80 kwetsbare jongeren volgden onze debatweken en werkten zo aan hun Nederlands, zelfvertrouwen en kritisch denkvermogen. Onder de jongeren was ook één klas anderstalige nieuwkomers die extra gemotiveerd waren om hun Nederlands te verbeteren vooraleer ze instroomden in het regulier onderwijs.

Op het einde van elke debatweek deden de jongeren een auto-evaluatie in de vorm van een NPS enquête. De overgrote meerderheid zei veel bijgeleerd te hebben na een week Debateville. Jongeren gaven aan vooruitgang te hebben geboekt op vlak van argumenteren, luisteren en voor een groep spreken. 80% wilde graag nog eens deelnemen, 88% zou Debateville aanraden aan vrienden.

Als organisatie leerden we ook bijzonder veel bij over hoe je agile kan zijn en gericht kan inspelen op de noden van jouw doelgroep. We plannen in de zomer van 2021 opnieuw een aantal zomerstages te organiseren. Hou hiervoor zeker onze nieuwsbrief in de gaten.

Bekijk hier hoe BRUZZ en Ravage de coronazomer van Debateville treffend in beeld brachten.